Tedaviler
Korneal Crosslinking
Korneal Ring(halka)
Laser ile Katarakt ameliyatı
Kanaloplasti
Refraktif Cerrahi
• Fakik İOL
• ReLex SMİLE Refraktif Cerrahi
• İLASİK
• PRK
• Ekzimer Lazer
Vitreoretinal Cerrahi

İLASİK

Intralase LASIK; miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarının refraktif cerrahi ile tedavisinde kullanılan yeni bir teknolojidir. Intralase, bilgisayar kontrolünde lazerle ameliyatın başarısını etkileyen en önemli aşaması olan flebin (korneada ince bir kesi ile kapakçık açılması) istenilen kalitede ve lazer ışınlarıyla bıçaksız olarak oluşturulmasını sağlar. Flebn bıçak yerine lazer ışığı ile oluşturulması riskleri en aza indirmektedir. Intralase LASIK kişiye özel fleb oluşturma imkanı vererek ameliyatta elde edilecek başarıyı artırmaktadır. Intralase ile fleb oluşturma, kornea özellikleri nedeniyle bazı hastalara doktorlarımızca özellikle önerilmektedir.

Lazer tedavisi için bir göze bıçak kullanılarak, diğer göze ise son jenerasyon teknoloji Intralase yöntemi ile fleb (kapak kesesi) açılan hastaların kontrol edildiği bir çalışmada, Intralase uygulaması kullanılan gözdeki görüşün, diğer göze oranla 3 kat daha başarılı olduğu görülmüştür.

Bıçaklı Lazer ile;

  1. Planlanamayan cerrahi sonuçları, fleb yırtıkları,
  2. İnce kornea yapısı olan kişilerde yüksek risk
  3. iLASIK TedavisiGöz numarası yüksek kişilere tedavinin uygulanamaması
  4. Kuru göz oluşumunda daha yüksek risk

Bıçaksız Intralase Lazer ile;

  1. İnce kornea yapısı olanlarda mükemmel sonuç, yüksek başarı, düşük risk, istenilen kalınlıkta fleb oluşturma olanağı
  2. Göz numarası yüksek kişilerde lazer olma şansı
  3. Operasyon sonrası göz kuruluğu oluşumunda düşük risk

Adım Adım iLASIK Tedavisi:

iLASIK Tedavisiİlk aşamada Wavescan teknolojisi ile kişisel görüş profili hazırlanır.

Daha sonra Intralase ile bıçak kullanılmadan kornea flebi oluşturulur. Artık görüş iLASIK uygulaması çerçevesinde düzeltilebilir.

Göze yollanan ışıktan yansıyan bilgiler özel bir kamerayla algılanır. Bu bilgiler lazere gönderilerek planlanan tedavi uygulanır. Kişiye özel tedavi (Advanced CustomVue™) uygulamasının tercih edilme sebeplerinden biri de Wavefront aberometresinde kişiye özel, birebir, üç boyutlu görme haritasının çıkartılabilmesidir.

iLASIK Tedavisi

Lazer tedavisinde cihazın gözün planlanan noktasına atış yapması çok önemlidir.

Bu yüzden cihaz ile gözün arasında dijital bir kilitleme sistemi (eye tracker) olması gerekir.

Wavefront tedavisinde ölçümler otururken, tedavi ise yatar pozisyonda gerçekleşir. Bu pozisyonda iken gözde küçük bir dönme hareketi oluşabilir. Kişinin iris tabakası lazer cihazı tarafından algılanarak gözdeki en ufak dönme hareketleri dahi tespit edebilmektedir. Bu teknoloji, bildiğimiz göz takip sistemlerinden farklı olarak gözün kendi ekseni etrafındaki hareketlerini de takip edebilmektedir.

Tüm Hakları Saklıdır Dr. Emil Yusifov