Tedaviler
Korneal Crosslinking
Korneal Ring(halka)
Laser ile Katarakt ameliyatı
Kanaloplasti
Refraktif Cerrahi
Vitreoretinal Cerrahi

Korneal Crosslinking

İlerlemekte olan keratokonus tedavisinde kullanılan ve kornea lifleri arasındaki çapraz bağları arttırarak korneanın güçlenmesini sağlayan ve bu sayede keratokonusun ilerlemesini durduran bir tedavi şeklidir. Bu amaçla Ultraviole A ve sıvı riboflavin kullanılmaktadır. Korneaya uzun süre riboflavin damlatılmakta ve takiben kornea üzerine UV-A uygulanarak çapraz bağlantıların oluşması sağlanmaktadır.Yapılan çalışmalar Korneal crosslinkingin keratokonus hastalığının ilerlemesini durdurduğunu göstermiştir.Crosslinking tedavisinde amaç hastalığın ilerlemesini durdurmaktır. Ancak kornea yapısının güçlenmesi ve kornea dikliğindeki kısmi azalmaya bağlı görme artışları olabilmektedir. 

Korneal crosslinking kimlere uygulanır?

İlerlemekte olan keratokonus hastalarına, Excimer laser sonrası gelişen Korneal ektazilerde, Excimer lasere bağlı ektazi riskini azaltmak amacı ile riski azaltmak amacı ile laser sonrası uygulanabilir. Crosslinking güvenli bir tedavi yöntemi olup göz içi dokulara (Retina ve makula) zarar vermediği gösterilmiştir.

Nasıl uygulanır?

Öncelikle hastanın rutin göz muayenesi yapılır;
Görme keskinliği, göz tansiyonu, ön segment ve fundus muayenesi.
Hastanın kornea topoğrafisi ve pakimetrisi ölçülerek hastanın tüm bilgileri arşivlenir.Gerekli durumlarda endotel sayımı yapılabilir.Topikal anestezi ile Korneal epiteli kazınarak 5 dk da bir riboflavin 30 dk boyunca damlatılır ve takiben UVA 5 dakika uygulanır. Tekrar riboflavin damlatılarak bu işlem 6 kez tekrarlanır ve koruyucu kontakt lens takarak işlem sonlandırılır. Crosslinking sonrası kazınan epitel iyileşinceye kadar hastanın ağrı eşiğine bağlı olarak değişik şiddette ağrı 2–3 gün devam eder. Üç gün sonra kontakt lens çıkartılır. 20 gün boyunca göze ilaç tedavisi devam eder. 
 
Korneal crosslinking güvenli mi?
 
Güvenli ve etkili bir yöntem olduğu gösterilmiştir.
 
Keratokonus hastası ne zaman crosslinking tedavisi olmalıdır?
 
Crosslinking tedavisi hastalığın ilerlemesini durduran ancak oluşan hasarı tedavi etmeyen bir yöntemdir. Bu nedenle ne kadar erken tedavi olursa o kadar faydalı olacaktır. Bu nedenle tanı konur konmaz tedavi edilmelidir.
 
Korneal crosslinking tekrarlanabilir bir tedavimidir?
 
Evet, tekrarlanabilir bir tedavidir. Gerekli durumlarda tekrar yapılabilir. Ancak genellikle tekrarlamaya gerek kalmadan hastalığın ilerlemesini durdurmaktadır.
 
Her iki gözede aynı anda mı tedavi yapılmalıdır?
 
Tedavi sonrası özellikle ilk 3 gün görme çok az olacağından bizim tercihimiz gözleri farklı zamanlarda yapmaktır. Ancak ikisi birliktede olabilir.
 
Korneal halka implantasyonu ile birlikte crosslinking tedavisi uygulanabilir mi?
 
Korneal halka uygulamasından önce, sonra veya halka ile birlikte crosslinking tedavisi yapılabilir. Bu tamamen hastanın ve hekimin kararına bağlıdır.
 
Crosslinking tedavisi sonrası görmede artış ve gözlük numarasında değişiklik olur mu?
 
Korneal crosslinkingte amaç keratokonusun ilerlemesini durdurmaktır. Bu nedenle hedef bu olmalıdır. Ancak kornea kollajen lifler arası bağlantıların artması ve korneanın güçlenmesi kornea keratometri değerlerini azaltmakta ve buna bağlı kısmi de olsa görme artışı ve gözlük numarasında azalma görülebilmektedir.
 
Tüm Hakları Saklıdır Dr. Emil Yusifov